Urologie maatschap

BlaasspoelingenPrint deze folder

Inleiding
U heeft last van poliepen in uw blaas. Deze poliepen zijn in principe kwaadaardig. Zij blijven echter beperkt tot het slijmvlies van de blaas. De uroloog kan de poliepen via uw plasbuis helemaal verwijderen. Bij een groot deel van de patiënten komen de poliepen terug. Soms worden ze langzaam kwaadaardiger en groeien verder de blaaswand in. Meestal is het niet voldoende om de poliepen te verwijderen. Het is minstens zo belangrijk ervoor te zorgen dat zij niet terug komen. Met behulp van poliklinische blaasspoelingen is het mogelijk de kans dat de poliepen terugkomen te verkleinen, of de snelheid waarmee ze terugkomen sterk te vertragen. Voor blaasspoelingen zijn meerdere middelen in gebruik. De middelen die de urologen het meest voorschrijven zijn Mitomycine en BCG spoeling. De uroloog bepaalt zorgvuldig welk middel voor uw situatie het beste is en hoeveel blaasspoelingen er nodig zijn.

Oorzaak poliepen

Het ontstaan van poliepen kan verschillende oorzaken hebben. Roken is één van de belangrijkste oorzaken. Verder zijn er factoren bekend die met het beroep van de patiënt te maken hebben, zoals het werken met bijvoorbeeld bepaalde kleurstoffen of rubber.

Voorbereiding op de blaasspoeling

Binnen enkele weken na de operatie komt u op de polikliniek voor de eerste blaasspoeling. Voor elke nieuwe blaasspoelingvraagt men u naar de eventuele bijwerkingen. Drink vier uur voorafgaande aan de spoeling zo weinig mogelijk.

Behandeling

Voordat de behandeling plaats vindt, plast u eerst in een potje. De uroloog kijkt de urine na. Als de urine geen ontstekingscellen bevat mag de spoeling doorgaan. Een verpleegkundige brengt een dunne slang in de blaas. Zij tapt eventueel aanwezige urine alsnog af. Uw blaas is dan leeg voordat u de spoeling krijgt. Via de slang krijgt u de spoeling met het medicijn in de blaas. Daarna verwijdert de verpleegkundige  de slang uit de blaas.

Nazorg bij Mitomycine

Krijgt u een behandeling met Mitomycine? Volg dan onderstaande adviezen op:
· Probeer de Mitomycine tenminste twee uur in de blaas te houden.
· Ook mannen plassen zittend.
· Spoel het toilet na de eerste keer plassen twee keer door, met gesloten deksel.
· Drink tenminste anderhalf tot twee liter water per dag.
· Vermijd huidcontact met de urine.
· Was de geslachtsdelen na het plassen met ruim voldoende water om irritaties door de blaasspoeling 
  te voorkomen. Dit doet u de dag van de spoeling, na iedere plas.
· Heeft u een branderig gevoel tijdens het plassen? Drink dan extra.
· Gebruik bij geslachtsgemeenschap op de dag van de spoeling en twee dagen daarna een condoom.

Heeft u urine gemorst net nadat u een spoeling heeft gehad? Dan kunt u het beste het volgende doen:

· Neem de urine op met toiletpapier dat u daarna in het toilet gooit.
  Spoel het toilet vervolgens twee keer met gesloten deksel door. Was daarna uw handen goed.
· Spoel de omgeving van het toilet met koud water. Bij voorkeur doet de patiënt dat zelf.
  Maakt iemand anders het toilet schoon? Dan draagt deze daarbij wegwerp latex handschoenen.
· Eventueel besmette kledingstukken en ondergoed kunnen gewoon in de was.
· Reinig het toilet minimaal een keer per dag met een Ph-neutraal reinigingsmiddel.

Nazorg bij BCG

Krijgt u een behandeling met BCG? Volg dan onderstaande adviezen op:
· Probeer de BCG tenminste twee uur in uw blaas te houden.
· Ook mannen plassen zittend.
· Spoel na de eerste keer plassen het toilet twee keer door, met gesloten deksel.
· Reinig na ieder gebruik het toilet met wat chloor.
· Drink tenminste anderhalf tot twee liter water per dag.
· Vermijd huidcontact met de urine.
· Was de geslachtsdelen na het plassen met ruim voldoende water.
  Zo voorkomt u irritaties door de blaasspoeling. Dit doet u de dag van de spoeling na iedere plas.
· Heeft u een branderig gevoel tijdens het plassen? Drink dan extra.
· Gebruik bij geslachtsgemeenschap op de dag van de spoeling en zeven dagen daarna een condoom.

Heeft u urine gemorst nadat u net een spoeling heeft gehad? Dan kunt u het beste het volgende doen:

· Neem de urine op met toiletpapier en gooi dat daarna in het toilet. Spoel het toilet vervolgens twee
  keer met gesloten deksel door. Daarna wast u de handen goed.
· Maak de omgeving van het toilet schoon met koud water.
· Eventueel besmette kledingstukken en ondergoed kunnen gewoon in de was.

Bijwerkingen blaasspoeling

De meeste patiënten hebben geen bijwerkingen van de blaasspoelingen. Treden er toch bijwerkingen op? Dan beperken deze zich gewoonlijk tot klachten van de blaas zoals:

  • Vaker aandrang om te plassen.
  • Een pijnlijk of branderig gevoel in blaas en plasbuis.
  • Moeite met ophouden van de plas.
  • Bloed of weefseldeeltjes in de urine.

Vrijwel altijd zijn deze verschijnselen verdwenen op de dag na de spoeling. Zo niet? Dan schrijft de uroloog medicijnen voor om deze bijwerkingen te behandelen.

Blaasspoelingen kunnen ook algemene ziekteverschijnselen veroorzaken, zoals koorts, koude rillingen, spierpijn en griepgevoel. Overleg bij deze bijwerkingen met uw uroloog wat u hieraan kunt doen. Ook deze bijwerkingen zijn goed te behandelen.

Controle

Om te controleren of de spoeling werkt, kijkt uw uroloog gedurende het eerste jaar na de verwijdering van de poliepen regelmatig in uw blaas (cystoscopie). Daarnaast controleert de uroloog regelmatig uw urine op eventuele ontsteking en kwaadaardige cellen. Zijn er na één jaar controle geen poliepen teruggekomen? Dan is de kans dat u poliepvrij blijft toegenomen. Maar ook na jaren kunnen poliepen nog terug komen. De uroloog spreekt met u af hoe vaak u in de volgende jaren uw blaas laat controleren. Helpt een spoeling niet bij u? Dan kan de uroloog overgaan op een andere soort spoeling. Ook dit bespreekt de uroloog met u.

Route

U vindt de polikliniek Urologie in het Franciscus Ziekenhuis op route 34 op de begane grond.
Bezoekt u de Polikliniek Etten-Leur? Dan meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

 

Vragen over blaasspoeling

Heeft u nog vragen? Stel ze aan uw uroloog. De polikliniek Urologie is te bereiken op tel. (0165) 58 85 57.

versie: 04/14
Home » Specialismen en afdelingen » Urologie maatschap » Blaasspoelingen