Trombosedienst

Als u antistollingsmedicijnen gebruikt  is het nodig uw bloed regelmatig te controleren. De trombosedienst verzorgt deze controle. De controle houdt in dat er regelmatig bloed bij u afgenomen moet worden. De trombosedienst heeft een trainingscentrum waar patiënten leren zelf hun antistollingstherapie te controleren en te doseren. Zodra uw arts u antistollingsmedicijnen voorschrijft, meldt hij u aan bij de trombosedienst.

Sinds half oktober 2014 kan een deel van de patiënten van de Trombosedienst van het Franciscus Ziekenhuis gebruik maken van Tropaz. Dit is een beveiligd webportaal waarop de zogenaamde zelfmanagement patiënten uitslagen en medische gegevens kunnen invoeren. Voor de reactie van de Trombosedienst en verdere informatie kan de patiënt eveneens op het webportaal terecht.

De Trombosedienst is te bereiken via tel. (0165) 58 83 80.

 

 

Specialisten

Mevrouw dr. C. Pagano Mirani - Oostdijk  » Trombosedienst » Franciscus Ziekenhuis RoosendaalMevrouw dr. C. Pagano Mirani - Oostdijk
Arts klinische chemie
Hoofd laboratorium en trombosedienst


Mevrouw A. Sierens » Trombosedienst » Franciscus Ziekenhuis RoosendaalMevrouw A. Sierens
Klinisch chemicus


Patiëntenfolders

Home » Specialismen en afdelingen » Trombosedienst