Trombosedienst

Als u antistollingsmedicijnen gebruikt  is het nodig uw bloed regelmatig te controleren. De trombosedienst verzorgt deze controle. De controle houdt in dat er regelmatig bloed bij u afgenomen moet worden. De trombosedienst heeft een trainingscentrum waar patiënten leren zelf hun antistollingstherapie te controleren en te doseren. Zodra uw arts u antistollingsmedicijnen voorschrijft, meldt hij u aan bij de trombosedienst.

De Trombosedienst is te bereiken via tel. (0165) 58 83 80.

Specialisten

Mevrouw P. Moriarty » Trombosedienst » Franciscus Ziekenhuis RoosendaalMevrouw P. Moriarty
(Doseer)arts 
Medisch leider trombosedienst


Mevrouw dr. C. Pagano Mirani - Oostdijk  » Trombosedienst » Franciscus Ziekenhuis RoosendaalMevrouw dr. C. Pagano Mirani - Oostdijk
Arts klinische chemie
Hoofd laboratorium en trombosedienst


Mevrouw A. Sierens » Trombosedienst » Franciscus Ziekenhuis RoosendaalMevrouw A. Sierens
Klinisch chemicus


Patiëntenfolders

Home » Specialismen en afdelingen » Trombosedienst