Chirurgie, Chirurgie, verpleegafdeling 3A, Route 25/26

Huidtransplantatie (Thiersch plastiek)Print deze folder

Inleiding
In overleg met u is besloten dat de chirurg een huidtransplantatie (Thiersch plastiek) verricht. De informatie in deze folder is algemene informatie over deze operatie. Het is daarom goed dat u zich realiseert dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Thiersch plastiek
Bij een Thiersch plastiek, genoemd naar de chirurg die deze techniek heeft ontwikkeld, wordt een stukje huid van het bovenbeen geschaafd en elders op het lichaam teruggeplaatst.

De huidtransplantatie operatie

Bij deze operatie wordt door middel van een een soort schaaf apparaat een stukje huid weggenomen. Dit wordt zo dun gedaan dat er nog diverse cellen en haarzakjes aanwezig blijven zodat er vrij snel "nieuwe huid" wordt gevormd. Het verkregen stukje huid wordt uitgerekt en op de plaats waar de huid ontbreekt met hechtingen vastgezet. Deze hechtingen moeten ongeveer twaalf dagen blijven zitten.

Na de huidtransplantatie

Op de wond waar de huid is weggehaald wordt een doorzichtig folie geplakt, waaroverheen watten en een verband worden aangebracht. Dit alles moet twee tot drie weken blijven zitten. De mogelijkheid bestaat dat er op de donorplaats vacuümtherapie wordt toegepast. Zie hiervoor de folder over vacuümtherapie.

Op de wond waar de getransplanteerde huid zit wordt een vet verband met daar omheen een drukverband aangebracht. Dit verband wordt na vijf dagen verwijderd waarna de chirurg en de wondconsulent de wond inspecteren. Ook op deze wond kan vacuümtherapie worden toegepast. (Zie ook in dit geval weer de folder over vacuümtherapie)
Wordt er op de wond vacuümtherapie toegepast? Dan mag u de dag na de operatie mobiliseren en kunt u spoedig naar huis. De wond wordt dan poliklinisch geïnspecteerd.

 

Ontslag

Afhankelijk van de situatie gaat u, eventueel met thuiszorg, naar huis. Mogelijk bent u hiervoor al voor uw opname naar het transferspreekuur geweest. Ook kunt u, tijdelijk, naar een verzorgings- of verpleeghuis gaan. Dit alles wordt, in overleg met u, vanuit het ziekenhuis geregeld.

Mogelijke complicaties na een huidtransplantatie

Geen enkele operatie is zonder risico's. Bij een Thiersch plastiek is er dan ook een normale kans op complicaties, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Met name infecties kunnen vaker voorkomen.

Wat te doen bij complicaties

Krijgt u tijdens de eerste dertig dagen na de operatie problemen? Neem dan contact op met het ziekenhuis:

  • Tijdens kantooruren met de polikliniek Chirurgie tel. (0165) 58 85 62.
  • In het weekend en 's avonds met de Spoedeisende Hulp tel. (0165) 58 88 89.

Vragen over huidtransplantatie (Thiersch plastiek)

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan uw chirurg of huisarts.

versie: 01/09
Home » Specialismen en afdelingen » Specialismen en afdelingen » Chirurgen » Huidtransplantatie (Thiersch plastiek)