Anesthesiologie en pijnbehandeling

Cryo behandelingPrint deze folder

(Pijnbehandeling door middel van bevriezing)

 

Inleiding

In overleg met u is een afspraak gemaakt bij de anesthesioloog voor een cryo behandeling. In deze folder kunt u lezen wat een cryo behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.

Wat is een cryo behandeling?

Een cryo behandeling is een onderbreking van de pijngeleiding in de zenuw door middel van bevriezing.
De anesthesioloog voert deze behandeling vaak uit bij een oppervlakkig liggend zenuwknoopje of zenuwtak.

Voorbereiding op de cryo behandeling

Voor deze behandeling zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U kunt van tevoren eten, drinken en eventueel uw medicijnen innemen, tenzij anders is afgesproken met uw anesthesioloog. Regelt u vooraf vervoer naar huis.
Meld altijd ruim van te voren of u:
· Bloedverdunnende medicijnen gebruikt.
· Bij de trombosedienst onder behandeling bent.
· Overgevoelig bent voor bepaalde stoffen.

Route

Voor de behandeling meldt u zich op de afgesproken tijd bij de balie van de afdeling Dagverpleging op de eerste verdieping, routenummer 77.

De cryo behandeling

De behandeling vindt plaats in de pijnbehandelkamer van het behandelcentrum. Afhankelijk van de te behandelen plaats ligt u op een behandeltafel of zit u op een stoel. De anesthesioloog geeft u een plaatselijke verdoving.
Deze verdoving geeft een licht branderig gevoel. Dat verdwijnt snel.
De anesthesioloog brengt bij het zenuwknoopje of de zenuwtak een holle naald in.
Door deze holle naald gaat de cryo naald. Daarna geeft de anesthesioloog gedurende een minuut een bevriezing, die hij een of twee keer herhaalt. De behandeling duurt ongeveer 15 tot 25 minuten. De opname duurt in totaal ongeveer een uur.

Na de cryo behandeling

Na de behandeling gaat u terug naar de afdeling Dagverpleging. De anesthesioloog spreekt met u de tijd af wanneer u naar huis mag. Omdat u tijdens de behandeling een verdoving krijgt toegediend mag u niet zelf een auto of fiets besturen.

Resultaat

Ongeveer zes tot acht weken na de behandeling kan de anesthesioloog het resultaat beoordelen. U krijgt een controleafspraak voor een bezoek aan de pijnpolikliniek of een telefonische controleafspraak.

Attentie!

Als u (denkt dat u) zwanger bent, moet u dat vóór de behandeling melden aan de anesthesioloog. Sommige onderzoeken kunnen schadelijk zijn, vooral in de eerste weken van de zwangerschap.

Complicaties na een cryo behandeling

Ernstige complicaties komen zelden voor. Na de behandeling kunt u even nabloeden. De pijn kan verergeren. Hiervoor mag u paracetamol of uw eigen pijnstilling nemen. De pijn trekt na enige dagen weg.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de pijn consulente. Zij overlegt zonodig met uw behandelend anesthesioloog. De pijnpolikliniek is telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 10.00 uur en maandag t/m donderdag van 13.30 - 15.00uur op tel. (0165) 58 85 51.

versie: 04/13
Home » Specialismen en afdelingen » Specialismen en afdelingen » Anesthesiologie en pijnbehandeling » Cryo behandeling