Orthopedische chirurgie

Schouderoperatie: NeerplastiekPrint deze folder

Uw behandelend arts heeft bij u een vernauwing in de schouder vastgesteld.
Doordat de ruimte onder uw schouderdak is vernauwd wrijven de pezen in het schouderkapsel tegen het schouderdak als u de arm omhoog beweegt. In eerste instantie leidt dit tot een slijmbeursontsteking. In een verder stadium kan een peesontsteking ontstaan. Om uw klachten te verhelpen is in overleg met u besloten de onderzijde van het schouderdak te verwijderen (Neerplastiek-operatie).

Poliklinische voorbereiding

U krijgt een afspraak voor het poliklinisch preoperatief spreekuur op de POS poli (route 38). U krijgt van de secretaresse van de orthopedisch chirurg twee formulieren mee; een Verpleegkundige anamnese en een Anesthesiologische anamnese. Deze formulieren vult u thuis in en neemt u mee naar de afspraak op de POS poli.
De ingevulde gegevens zijn van belang om een goed beeld te krijgen over uw gezondheid. Tijdens uw opname is het een belangrijke bron van informatie voor de verpleegkundigen.
Het onderzoek wordt gedaan door de anesthesioloog of anesthesiemedewerker.
Er wordt onderzocht of u lichamelijk voldoende gezond bent om een operatie te ondergaan en de vorm van narcose wordt besproken. Als u in het verleden problemen heeft gehad met ‘narcose' (allergie voor medicatie, lang naslapen of misselijkheid) moet u dit melden aan de anesthesioloog.
Gebruikt u bloedverdunners dan vertelt de anesthesioloog of orthopedisch chirurg u of en wanneer u het gebruik daarvan moet stoppen voor de operatie.

De opname

Hoe u zich voor moet bereiden op de anesthesie leest u in de folder over anesthesiologie. Deze folder is verkrijgbaar bij het Patiënten Service Bureau (route 94) of het Bureau Planning en Opname (route 96).

De dag voor de operatie wordt u gebeld door een verpleegkundige van de verpleegafdeling. Vindt de operatie op maandag plaats dan wordt u op vrijdag gebeld. Bent u ergens anders telefonisch bereikbaar, laat het dan even weten aan afdeling Kortverblijf (3B) telefoon (0165-588321). De verpleegkundige informeert u hoe laat u op de verpleegafdeling wordt verwacht. Ook bespreekt zij het ingevulde anamneseformulier met u. Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de verpleegkundige.

Op de dag van de operatie gaat u op de afgesproken tijd zelf naar de verpleegafdeling. Gebruikt u medicijnen? Neem deze dan mee. Voorafgaand aan de operatie worden schouder en oksel zorgvuldig geschoren en met jodium gewassen. Om bloedstolsels (trombose) te voorkomen krijgt u gedurende uw opname éénmaal per dag een injectie met een bloedverdunnend middel.

De ingreep

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Voor de operatie krijgt u een infuus ingebracht. De orthopedisch chirurg maakt een korte snede bij de schouder. Hij verwijdert een stukje bot van het schouderdak en maakt zo de ruimte tussen het schouderdak en het schouderkapsel groter. Zit er een scheurtje in het schouderkapsel of een pees dan wordt dat gehecht. De snede wordt onderhuids gehecht en steriel afgedekt. In de wond blijft een drain achter. Dit is een slangetje voor het afvoeren van bloed en wondvocht uit de schouder.
De arm wordt in een speciaal draagverband gelegd.
De ingreep duurt ongeveer 45 minuten.

Pijnbestrijding

Een operatie aan de schouder is meestal erg pijnlijk. De anesthesioloog heeft na overleg met u afgesproken dat u na de operatie eventueel een pompje krijgt om de pijn te bestrijden.
Dit heet een PCA-pomp. Deze methode van pijnbestrijding voldoet goed aan de individuele behoefte van iedere patiënt. U leest hierover meer in de folder over anesthesiologie.
De verpleegkundige op de afdeling houdt de gegevens bij over de pijnbestrijding en vraagt u regelmatig hoe uw pijnbeleving is.

Na de ingreep

De dag na de operatie worden operatieverband en drain verwijderd. Ook het infuus en de PCA-pomp worden verwijderd. Als de wond er goed uit ziet mag u de dag na de operatie het ziekenhuis verlaten.

Weer thuis

Houdt u er rekening mee dat er na de operatie een tijdelijk krachtsverlies van de schouder kan zijn. Over het algemeen duurt het volledig herstel enkele maanden. Ongeveer veertien dagen na de operatie heeft u een controleafspraak op de polikliniek Orthopedie en worden de hechtingen verwijderd.

Route

U vindt de polikliniek Orthopedie in het Franciscus Ziekenhuis op route 14 op de begane grond. Bezoekt u de Polikliniek Etten-Leur of het Oudenbosch Medisch Centrum? Dan meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

Adviezen

Om uw schouder weer zo snel mogelijk te kunnen gebruiken adviseren wij u het volgende:

  • Stel wegens infectiegevaar douchen uit tot de wond gesloten is. Meestal is dat drie dagen na de operatie.
  • Draag het draagverband in elk geval tot de controleafspraak. Klik hier voor de instructies hoe u het draagverband goed aan doet.
  • Na twee tot drie weken start eventueel de fysiotherapiebehandeling.

Complicaties

Bij elke operatie bestaat er kans op complicaties zoals wondinfectie of een nabloeding.
Neem contact op met de behandelend arts als de:

  • Wond gaat lekken.
  • Hele schouder dik of rood wordt en meer pijn gaat doen.

Bij een Neerplastiek-operatie kunnen de volgende complicaties ontstaan:

  • Onvolledig herstel door het ernstig of langdurig inklemmen van pezen en het schouderkapsel.
  • Bevroren schouder; doordat de schouder na de operatie minder intensief gebruikt wordt, kan het schouderkapsel verstijven. De functie van de schouder komt moeizaam op gang.

Krijgt u de eerste veertien dagen na de operatie problemen die te maken hebben met de operatie? Neem dan contact op met het ziekenhuis:
- Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur belt u met de polikliniek Orthopdie tel. (0165) 58 85 37.
- Buiten deze tijden belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp: (0165) 58 88 89.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de betreffende hulpverlener. Meer informatie over deze operatie vindt u op de website http://orthopediewestbrabant.nl

versie: 03/14
Home » Specialismen en afdelingen » Orthopedische chirurgie » Schouderoperatie: Neerplastiek