Interne Geneeskunde en Maag-, darm-, levergeneeskunde

Interne Geneeskunde en maag-, darm-, leverziekten zijn nauw met elkaar verbonden. Door intensieve samenwerking wordt de kwaliteit van de medische zorg bevorderd. De internist onderzoekt, behandelt en begeleidt patiënten met ziekten van interne organen zoals hart, longen, nieren, klieren, gewrichten, maag. darmen, lever en bloed. In het ziekenhuis werken negen internisten en drie maag- darm-, leverartsen.

Specialisten

De heer dr. P. Biemond » Interne Geneeskunde en Maag-, darm-, levergeneeskunde » Franciscus Ziekenhuis RoosendaalDe heer dr. P. Biemond
Internist

Aandachtsgebieden
Endocrinologie en Intensive Care
Mevrouw N. van der Burg - de Graauw » Interne Geneeskunde en Maag-, darm-, levergeneeskunde » Franciscus Ziekenhuis RoosendaalMevrouw N. van der Burg - de Graauw
Internist

Aandachtsgebieden
Oncologie en hematologie
Mevrouw H. Droogendijk » Interne Geneeskunde en Maag-, darm-, levergeneeskunde » Franciscus Ziekenhuis RoosendaalMevrouw H. Droogendijk
Internist

Aandachtsgebieden
Oncologie
De heer D.J. de Gooyer » Interne Geneeskunde en Maag-, darm-, levergeneeskunde » Franciscus Ziekenhuis RoosendaalDe heer D.J. de Gooyer
Internist

Aandachtsgebieden
Oncologie en hematologie
De heer E. Halet » Interne Geneeskunde en Maag-, darm-, levergeneeskunde » Franciscus Ziekenhuis RoosendaalDe heer E. Halet
Maag-, darm-, leverarts


De heer S. Janssen » Interne Geneeskunde en Maag-, darm-, levergeneeskunde » Franciscus Ziekenhuis RoosendaalDe heer S. Janssen
Internist

Aandachtsgebieden
Intensive Care
De heer dr. H.P. Krepel » Interne Geneeskunde en Maag-, darm-, levergeneeskunde » Franciscus Ziekenhuis RoosendaalDe heer dr. H.P. Krepel
Internist

Aandachtsgebieden
Nierziekten
Mevrouw F. Lindenburg » Interne Geneeskunde en Maag-, darm-, levergeneeskunde » Franciscus Ziekenhuis RoosendaalMevrouw F. Lindenburg
Maag-, darm-, leverarts


De heer T.C. Noordzij » Interne Geneeskunde en Maag-, darm-, levergeneeskunde » Franciscus Ziekenhuis RoosendaalDe heer T.C. Noordzij
Internist

Aandachtsgebieden
Nierziekten en hoge bloeddruk
De heer dr. E.J. Rolleman » Interne Geneeskunde en Maag-, darm-, levergeneeskunde » Franciscus Ziekenhuis RoosendaalDe heer dr. E.J. Rolleman
Internist

Aandachtsgebieden
Nierziekten
De heer B. Simons » Interne Geneeskunde en Maag-, darm-, levergeneeskunde » Franciscus Ziekenhuis RoosendaalDe heer B. Simons
Internist

Aandachtsgebieden
Intensive Care
De heer T. Steinhauser » Interne Geneeskunde en Maag-, darm-, levergeneeskunde » Franciscus Ziekenhuis RoosendaalDe heer T. Steinhauser
Maag-, darm-, leverarts

Aandachtsgebieden
Leverziekten
De heer D. Geerse » Interne Geneeskunde en Maag-, darm-, levergeneeskunde » Franciscus Ziekenhuis RoosendaalDe heer D. Geerse
Waarnemend internist - nefroloog

Aandachtsgebieden
Nierziekten

Gespecialiseerd verpleegkundigen

Voor de behandeling van patiënten met kanker werken de internisten nauw samen met de oncologieverpleegkundigen. De diabetesverpleegkundigen ondersteunen de internisten bij de behandeling van patiënten met diabetes en het instellen op insuline. Voor de behandeling van patiënten met botontkalking werken de internisten samen met de osteoporoseverpleegkundige.

Informatie darmkanker

Hier vindt u meer informatie over darmkanker

Spreekuren

Op de polikliniek in Roosendaal houden alle internisten, wisselend, elke werkdag spreekuur.

Spreekuren Polikliniek Etten-Leur

In Etten-Leur kunt u twee dagdelen per week terecht:

Op dinsdagochtend bij internist T. Noordzij. Om de week is er dan ook een diabetesverpleegkundige aanwezig.
Op donderdagochtend bij internist mw. H. Droogendijk en bij MDL-arts mw. F. Lindenburg.

Speciale spreekuren

Predialyse en nierziekten.
Multidisciplinaire spreekuur diabetische voetproblematiek.

Afspraken maken

Algemeen secretariaat   (0165) 58 85 39
Secretariaat polikliniek Nefrologie  (0165) 58 87 27
P. Biemond   (0165) 58 85 40
Mw. N. van der Burg  (0165) 58 85 73
D. Geerse  (0165) 58 87 27
D.J. de Gooyer   (0165) 58 85 80
Mw H. Droogendijk  (0165) 58 83 47
E. Halet  (0165) 58 85 85
S. Janssen  (0165) 58 85 72
H.P. Krepel  (0165) 58 87 27
Mw F. Lindenburg  (0165) 58 81 17
T.C. Noordzij  (0165) 58 85 41
E.J. Rolleman  (0165) 58 85 13
B. Simons  (0165) 58 85 72
T. Steinhauser  (0165) 58 83 58
Polikliniek Etten-Leur  (076) 504 20 00
Polikliniek Nefrologie  (0165) 58 87 27
Endoscopieafdeling   (0165) 58 84 01

U kunt alleen een afspraak bij de internist maken na verwijzing van huisarts of specialist.

Locatie

De polikliniek Interne geneeskunde is gevestigd op de begane grond, route 75 C,F,G,H,I.
De polikliniek Interne geneeskunde/Nierziekten is gevestigd op 2C, het Dialysecentrum.

Verpleegafdeling

Wordt u door een internist opgenomen dan komt u te liggen op de afdeling Interne Geneeskunde. Met een nieraandoening komt u te liggen op de afdeling Nefrologie.

Patiëntenfolders

Folders over kanker

Voor folders over kanker gaat u naar kankerbestrijding.

Informatie

Voor meer informatie over de algemene gang van zaken in het ziekenhuis, ziektebeelden en patiëntenorganisaties kunt u terecht bij het Patiënten Service Bureau in de centrale hal, route 94.

Home » Specialismen en afdelingen » Interne Geneeskunde en Maag-, darm-, levergeneeskunde